Paweł Sobczak

Fatalny romantyzm to forma sztuki, która wykracza poza standardowe konwencje romantyzmu, zachowując jednocześnie swoje podstawowe elementy. Jego główne cechy to silne akcentowanie emocjonalne, twórcza ekspresja, uzależnienie od symboliki i metafor, skupionych wokół ciemnej i melancholijnej strony ludzkiego życia.

Fatalny romantyzm to ponowne pojawienie się romantyzmu w wyzwalającej formie artystycznej, łączącej elementy surrealizmu, symbolizmu, świętości i swobody wypowiedzi.
Artysta jest łącznikiem między światem materialnym i niematerialnym, wykorzystującym swoje rzemiosło, by uciec od tego, co w sztuce przyziemne.

Motywy romantyczne to uczucia, wewnętrzne konflikty, wolność jak i jej brak, ulotna miłość.

crossmenu